Sedlákův HUMÁT 500 ml"

BM67063

  • Vyprodáno
108 Kč
Kategorie: Stimulátory
 
Sedlákův humát - rostlinný biostimulant - obsahuje huminové látky z leonarditu. Huminové látky jsou přírodní látky, které mají velký vliv na zakořeňování, růst, tvorbu květů a plodů a rostliny lépe odolávají abiotickým stresům. Sedlákův humát je také velmi důležitý pro půdu. Obohacením půdy humátem získá půda mnohem větší schopnost vazby organických hnojiv a organiky.

Přednosti Sedlákova humátu
- lepší zakořeňování sazenic
- podporuje rozvoj kořenového systému
- zlepšuje využití živin z hnojiv
- zlepšuje zdravotní stav rostlin
- zvyšuje odolnost proti stresům a nemocem
- přispívá k většímu nasazení květů a tím k bohaté úrodě
- vytváří ideální prostředí pro mikroorganismy, které zpracovávají organický materiál

Rozsah a způsob použití
Sedlákův humát lze aplikovat na všechny rostliny zálivkou nebo postřikem na list. Vedle toho lze humát použit i k moření semen a namáčení sazenic.

1. Máčení semen a cibulí
Máčení semen a cibulí dosáhneme dokonalého prostupu těchto látek do vrstev oplodí, kde jsou semena a hlízy chráněny v prvních týdnech v půdě a jsou vytvořené dokonalé podmínky pro klíčení semen - 15 ml do 3 l vody po dobu 12 – 24 hodin.

2. Máčení kořenů sazenic
Máčením kořenů sazenic, stromků a keřů dosáhneme dokonalé aplikace těchto látek ke kořenům rostlin, kde jsou pro tyto rostliny vytvořené velice dobré podmínky pro zakořenění - 15 ml do 0,5 l vody po dobu 2 – 4 hodin.

3. Postřik na list
Postřikem na list dosáhneme přísunu těchto látek do rostlin během vegetace. Jedná se o nejúčinnější formu příjmu huminových látek rostlinou - 15 ml do 10 l vody, 1x za 14 dnů.

4. Zálivka
Vzhledem k nedostatku organiky v půdě je nutné také provádět pravidelnou zálivku - 15 ml do 3 l vody, 1x za 14 dnů.

5. Kompostování
Huminové látky vytvářejí ideální prostředí pro mikroorganismy, které zpracovávají organický materiál - 5 ml do 3 l vody, 1x za 1 měsíc.

Chemické a fyzikální vlastnosti:
Sušina 6 %
Spalitelné látky 1,5 %
Huminové látky 2,4 %
Celkový draslík jako K 2O 1%
Hodnota pH 9,0 - 11,0

Obsah balení: 500 ml